Ymweliad fferm Tesco

Children at Ty TanglwystBu plant Ysgol Gynradd Blaen-y-Maes, Abertawe, yn ymweld â fferm Ty Tanglwyst, Penybont-ar-Ogwr, ym mis Tachwedd. Cawsant hwyl wrth weld y beudy, yr uned poteli a’r lloi, profiad newydd i blant y ddinas. Diolch i Rhys Lougher am groesawu’r ysgol ac i Tesco am ei gyllido. Trefnwyd yr ymweliad gan FACE Cymru ar y cyd â’r Ardd Fotaneg.