Bwyd a ffermio ym Miosffer Dyfi

Mae Grwp Addysg Biosffer Dyfi newydd gyhoeddi pecyn newydd i ysgolion 2012, gyda chefnogaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’n cynnwys gweithgareddau bwyd a ffermio i CA2 a CA3. Mae’r pecyn hefyd ar gael ar wefan y Grid Genedlaethol am Addysg Cymru. Gweler Adnoddau mapio bwyd.