Siaradwch â ffermwr drwy Skype neu FaceTime

Mae gennym ni gyfle cyffrous i ddod â’r byd ffermio, bwyd a’r amgylchedd yn uniongyrchol i’r dosbarth.  Drwy ddefnyddio FaceTime neu Skype, gall ffermwr siarad gyda dosbarth wrth iddo weithio ar ei fferm.  Gall FACE gysylltu ysgolion gyda ffermydd, yn lleol neu drwy Gymru a Lloegr.

Byddwn ni’n dechrau’r prosiect yn gynnar yn 2018, ac felly cysylltwch yn awr i gofrestru eich diddordeb.  Os ydych chi’n athro, gallwch gael mwy o wybodaeth yma. Os ydych chi’n ffermwr, gallwch gael mwy o wybodaeth yma.

Ymweliad â fferm laeth

Mae FACE Cymru a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cyhoedd adnodd sydd yn ategu ymweliad â fferm laeth. Mae’n awgrymu gweithgareddau a thrafodaethau y gellid eu gwneud cyn, yn ystod ac ar ôl ymweliad gan ddisgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 2-4, gan ddangos cysylltiadau i’r Fframwaith Sgiliau yng Nghymru ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Llawrlwytho adnodd yn Gymraeg