Cyrsiau CEVAS

CEVAS_ATF_Logo

Cwrs dau ddiwrnod ar gyfer ffermwyr a staff cefn gwlad eraill yw’r Cynllun Achredu Ymweliadau Addsygol â Chefn Gwlad, neu CEVAS.

Mae’n cynnwys paratoi ar gyfer ymweliadau â ffermydd; bwyd, ffermio a chefn gwlad yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, a siarad â disgyblion ac athrawon. Erbyn hyn, mae tua 80 o ffermwyr ac eraill wedi gwneud y cwrs yng Nghymru, ac mae llawer wedi’u hachredu gan yr OCN.

Cynhelir cyrsiau eraill yn ôl y galw. E-bostio Jane Powell.

Am fwy o wybodaeth am CEVAS gweler www.cevas.org.uk 

Wyna yn Sir Fynwy!

Mewn cwrs CEVAS i baratoi ffermwyr a staff cefn gwlad i groesawu ymweliadau gan ysgolion, bu’r dysgwyr ym gloywi eu sgiliau dysgu. 

Dyma Kate Beavan (dde) yn dangos i Ellie Hawkins sut mae dod ag oen.  lambing simulator / ymarfer wyna  successful lambing / wyna llwyddiannus

Mae FACE yn darparu llwyth o adnoddau i’ch helpu chi i drefnu ymweliadau gan ysgolion. 

I weld y rhain, ewch i www.face-online.org.uk/farmers. Ar gyfer adnoddau yn benodol i Gymru, gweler isod.

Hylendid ar Ffermydd Agored

HOOFMae’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch (HSE) yng Nghymru wedi cynhyrchu pecyn ar gyfer athrawon o’r enw Hylendid ar Ffermydd Agored (HAFfA).
Mae’n cynnwys adnoddau am olchi dwylo ac osgoi heintiadau.

Mae staff yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) a staff Iechyd yr Amgylchedd o Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn gweithio mewn partneriaeth i godi ymwybyddiaeth o’r peryglon salwch oherwydd E. coli 0157 a Cryptosporidium ar ffermydd agored.

Mae dwy haen i’r prosiect Hylendid ar Ffermydd Agored –

1. Caiff Awdurdodau Addysg Lleol becyn adnoddau i’w roi i athrawon sy’n cynllunio ymweliadau â’r lleoliadau hyn.

2. Ymweliadau ar y cyd gan staff yr HSE ac Awdurdodau Lleol i ffermydd agored i asesu eu harferion gwaith a’r rheolaethau sydd ganddynt i leihau’r risg o heintio ymwelwyr. Yn arbennig, byddwn yn sicrhau bod trefniadau digonol ar gyfer golchi dwylo, gan fod golchi dwylo yn gywir yn hanfodol er mwyn atal afiechyd.

Lawrlwythwch y pecyn yma:

Taflen Wybodaeth 1 – Cryptosporidium [23kb]
Taflen Wybodaeth 2 – E.coli 0157 [21kb]
Llythyr at rieni [21kb]
Cynllunio’r Ymweliad [33kb]
Enghraifft Asesiad Risg [29kb]
HOOF Campaign Evaluation Form [28kb]
Hylendid Ar Ffermydd Agored Pecyn Addysg [5.2Mb]
HOOF Useful websites [24kb]
Avoiding ill health at open farms – Advice to farmers (with teachers’ supplement) [64kb]
Be Responsible Keep Children Safe on Your Farm [61kb]
Gwnewch Golchi ein Dwylo yn Arferiad [27kb]