Gwesty bygiau yn Sir Gâr

Burnspet2014Bu teuluoedd yng Ngwm Gwendraeth yn ymuno â RSPB Cymru yn Fferm Burns Penlan i ddathlu Wythnos Genedlaethol Bocsys Nythu. Dyma nhw yn gwneud gwesty bygiau, “Palas Buginham”. Mae Burns Penlan yn rhan o Burns Pet Nutrition, cwmni teuluol bwyd anifeiliaid anwes ger Cydweli, Sir Gâr, ac yn aelod o FACE.

Brecwast yn IBERS

oats closeupPlant Ysgol Gynradd Penrhyncoch yn dysgu am geirch yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth, lle cawsant brecwast fferm arbennig ym mis Ionawr eleni gyda Chanolfan Organig Cymru, sy’n aelod o FACE.

Bridio gweiriau newydd

removing grass anthers

Rhoddodd plant Ysgol Plascrug, Aberystwyth, gynnig ar drawsbeillio blodau gwair ar ymweliad ag IBERS, Prifysgol Aberystwyth, fis Gorffennaf. Defnyddiodd efel i dynnu’r antherau. Wedyn ymwelod y plant â’r ganolfan ffenomeg i weld sut mae cyfrifiaduron yn mesur tyfiant planhigion, a dysgu sut mae gweiriau yn porthi anifeiliad ar y fferm ar draws yr heol. Trefnwyd yr ymweliad ar y cyd gan Grwp Addysg Biosffer Dyfi, FACE ac IBERS.

Ymweliad fferm Tesco

Children at Ty TanglwystBu plant Ysgol Gynradd Blaen-y-Maes, Abertawe, yn ymweld â fferm Ty Tanglwyst, Penybont-ar-Ogwr, ym mis Tachwedd. Cawsant hwyl wrth weld y beudy, yr uned poteli a’r lloi, profiad newydd i blant y ddinas. Diolch i Rhys Lougher am groesawu’r ysgol ac i Tesco am ei gyllido. Trefnwyd yr ymweliad gan FACE Cymru ar y cyd â’r Ardd Fotaneg.

Mapio bwyd

Gan defnyddio ffotograffau mawr o’r awyr o Sir Fynwy, bu plant o Ysgol Gynradd Llanfoist yn mapio bwyd lleol yng Ngwyl Fwyd y Fenni ym mis Medi. Trefnwyd y gweithgaredd gan Ganolfan Organig Cymru.

Bwyd a ffermio ym Miosffer Dyfi

Mae Grwp Addysg Biosffer Dyfi newydd gyhoeddi pecyn newydd i ysgolion 2012, gyda chefnogaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’n cynnwys gweithgareddau bwyd a ffermio i CA2 a CA3. Mae’r pecyn hefyd ar gael ar wefan y Grid Genedlaethol am Addysg Cymru. Gweler Adnoddau mapio bwyd.

Parc Fferm Cefn Mably

Mae croeso i ysgolion ymweld â’r safle hon rhwng Caerdydd a Chasnewydd, lle mae cyfle i’r plant fwydo’r anifeiliaid, chwarae â’r peiriannau a mwynhau diwrnod allan. Gweler www.cefnmablyfarmpark.com