Ymweliad fferm Tesco

Children at Ty TanglwystBu plant Ysgol Gynradd Blaen-y-Maes, Abertawe, yn ymweld â fferm Ty Tanglwyst, Penybont-ar-Ogwr, ym mis Tachwedd. Cawsant hwyl wrth weld y beudy, yr uned poteli a’r lloi, profiad newydd i blant y ddinas. Diolch i Rhys Lougher am groesawu’r ysgol ac i Tesco am ei gyllido. Trefnwyd yr ymweliad gan FACE Cymru ar y cyd â’r Ardd Fotaneg.

Mapio bwyd

Gan defnyddio ffotograffau mawr o’r awyr o Sir Fynwy, bu plant o Ysgol Gynradd Llanfoist yn mapio bwyd lleol yng Ngwyl Fwyd y Fenni ym mis Medi. Trefnwyd y gweithgaredd gan Ganolfan Organig Cymru.

Bwyd a ffermio ym Miosffer Dyfi

Mae Grwp Addysg Biosffer Dyfi newydd gyhoeddi pecyn newydd i ysgolion 2012, gyda chefnogaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’n cynnwys gweithgareddau bwyd a ffermio i CA2 a CA3. Mae’r pecyn hefyd ar gael ar wefan y Grid Genedlaethol am Addysg Cymru. Gweler Adnoddau mapio bwyd.

Parc Fferm Cefn Mably

Mae croeso i ysgolion ymweld â’r safle hon rhwng Caerdydd a Chasnewydd, lle mae cyfle i’r plant fwydo’r anifeiliaid, chwarae â’r peiriannau a mwynhau diwrnod allan. Gweler www.cefnmablyfarmpark.com