Ynglŷn â LEAF Education Cymru

Beth yw LEAF Education Cymru?

Mae Addysg LEAF, a elwid gynt yn FACE (Addysg Ffermio a Chefn Gwlad) yn rhan o Linking Environment and Farming, sy’n elusen a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr.  Rydym yn gweithio er mwyn ysbrydoli ac addysgu cenedlaethau’r dyfodol ynglŷn â ffermio, bwyd a chefn gwlad.

Elusen gofrestredig yw LEAF (Rhif 1045781) ac mae’n gwmni cyfyngedig drwy warrant sydd wedi’i gofrestru yn Lloegr (Rhif 3035047).  Cyfunodd FACE â LEAF yn 2017.