Deor wyau yn Ne Cymru

Children with model eggsBu plant y Cyfnod Sylfaenol yng Nghaerdydd, Caerffili a Chasnewydd yn dysgu ym gylch fywyd y cyw iâr, datblygiau embryo’r cyw a phwysigrwydd wyau mewn deiet iach trwy deor wyau ei hunain. Ar ol gwers, dyma pob grwp yn profio’r wyau ac enill llwyddiant mawr wrth ddeor.  Maent hefyd yn dysgu sut i ofalu am y cywion wrth iddynt dyfu.

Trefnywd y prosiect gan aelod o FACE Free Range Learning. Mae ganddynt lefydd am brosiectau deor yn nhymor yr haf yn ardal Caerdydd a’r fro. Ceir mwy o wybodaeth yma.