Hafan

Mae Addysg LEAF yng Nghymru yn datblygu gwaith FACE (Addysg Ffermio a Chefn Gwlad) yn dilyn y cyfuno llwyddiannus gyda LEAF.

Mae hyn yn cael ei gyflawni drwy weithio ar draws y sectorau addysg, ffermio a bwyd er mwyn ysbrydoli, ymgysylltu ac ysgogi ffermwyr ac athrawon ynglŷn â gwerth ffermio mewn cyd-destun dysgu. Rydym yn darparu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer athrawon ac yn helpu ffermwyr i lywio drwy’r byd addysg a’u cefnogi nhw i weithio gydag ysgolion.

Mae bwyd a ffermio yn cefnogi llawer o feysydd o’r cwricwlwm, o wyddoniaeth a mathemateg at gelf a hanes. Mae ymweliadau â ffermydd, marchnadoedd ffermwyr mewn ysgolion a gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth yn darparu cyfleoedd delfrydol er mwyn cefnogi:

  • Dyfodol Llwyddiannus, y cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru
  • Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang
  • Dysgu yn yr Awyr Agored
  • Y Cwricwlwm Cymreig
  • Bagloriaeth Cymru

Mae gan y brif safle, sef https://education.leafuk.org a’r wefan newydd ar gyfer athrawon, sef Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad wybodaeth ynglŷn ag ymweliadau fferm, gweithgareddau ac adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth ac adnoddau a fydd yn helpu disgyblion i ddysgu am gefn gwlad a’r gadwyn fwyd.

Am fwy o fanylion cysylltwch â:

Jane Powell 07929 857173, e-bost jane@face-online.org.uk.

Cofrestrwch ar gyfer ein e-cylchlythyr