Hafan

milking the cow

Mae FACE yn cynorthwyo plant a phobl ifanc i ddysgu am y gwaith gwirioneddol o ffermio

a chynnal cefn gwlad.

gweithgareddau ystafell dosbarth yn gyfleoedd gwych i gynnal:Mae bwyd a ffermio yn cyfrannu at sawl pwnc yn y cwricwlwm, o wyddoniaeth a mathemateg i gelf a hanes. Mae ymweliadau â ffermydd,

marchnadoedd ffermwyr ysgolion a

•    Addysg Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fydeang
•    Dysgu y Tu Allan i’r Ystafell
•    Cwricwlwm Cymreig

Ar y prif safle yn www.face-online.org.uk a’r wefan i athrawon Countryside Classroom ceir gwybodaeth am ymweliadau â ffermydd, gweithgareddau dosbarth ac anoddau a fydd yn helpu disgyblion i ddysgu am gefn gwlad a’r gadwyn fwyd. Mae’r safle hon yn canolbwyntio ar adnoddau sydd yn ddwyieithog neu yn benodol i Gymru. Am fwy o fanylion cysylltwch â:

Jane Powell  07929 857173 e-bost jane@face-online.org.uk.

Cofrestrwch ar gyfer ein e-cylchlythyr