Lansio gwefan Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad

milking the cowAr 2 Hydref 2015, fe lansiwyd gwefan newydd i roi bwyd, ffermio a’r amgychedd naturiol ar y cwricwlwm. Daeth yr NFU, garddwyr cymunedol, EggSeeds, yr RSPB, Cymunedau’n Gyntaf ac eraill at i gilydd yn Ysgol Coed y Gof, Caerdydd, ar gyfer bore o weithgareddau, gan gynnwys gwneud menyn, godro buwch (pren), gwneud bomiau hadau, adnabod adar a hau saladau’r gaeaf.making butterhens small

Gwefan ar gyfer athrawon yw Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad sy’n dod at ei gilydd, am y tro CC launch with everyonecyntaf, adnoddau bwyd, ffermio a chefn gwlad ac yn darparu adnoddau, astudiaethau achos, llefydd i ymweld â nhw a mynediad i arbenigwyr, gydag erthyglau ysbrydoledig.

Ewch i: www.countrysideclassroom.org.uk