Mapio bwyd

Gan defnyddio ffotograffau mawr o’r awyr o Sir Fynwy, bu plant o Ysgol Gynradd Llanfoist yn mapio bwyd lleol yng Ngwyl Fwyd y Fenni ym mis Medi. Trefnwyd y gweithgaredd gan Ganolfan Organig Cymru.