Bridio gweiriau newydd

removing grass anthers

Rhoddodd plant Ysgol Plascrug, Aberystwyth, gynnig ar drawsbeillio blodau gwair ar ymweliad ag IBERS, Prifysgol Aberystwyth, fis Gorffennaf. Defnyddiodd efel i dynnu’r antherau. Wedyn ymwelod y plant â’r ganolfan ffenomeg i weld sut mae cyfrifiaduron yn mesur tyfiant planhigion, a dysgu sut mae gweiriau yn porthi anifeiliad ar y fferm ar draws yr heol. Trefnwyd yr ymweliad ar y cyd gan Grwp Addysg Biosffer Dyfi, FACE ac IBERS.