Ymweliad â fferm laeth

Mae FACE Cymru a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cyhoedd adnodd sydd yn ategu ymweliad â fferm laeth. Mae’n awgrymu gweithgareddau a thrafodaethau y gellid eu gwneud cyn, yn ystod ac ar ôl ymweliad gan ddisgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 2-4, gan ddangos cysylltiadau i’r Fframwaith Sgiliau yng Nghymru ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Llawrlwytho adnodd yn Gymraeg